Další služby

Světelně-technické studie

Smyslem těchto odborných studií je modelace světelných podmínek budoucích realizací. K dispozici máme tým techniků, které vede zkušený technik Ing. Karel Syrový.  Podstatnou součástí správného návrhu je především míra oslnění (index UGR). Stává se, že jej některé studie neřeší, pak vypadají výsledky na první pohled velmi dobře, ale po instalaci je pak skutečná světelná pohoda velmi nízká. Samozřejmostí návrhu je pak střední hodnota osvětlení (Em), rovnoměrnost (Emin/Em), správný činitel údržby a výška pracovní roviny.

Obsah světelně-technických studií

 • Denní a umělé osvětlení
 • Intenzita osvětlení ve srovnávací rovině
 • Oslnění pracoviště UGR
 • Světelná pohoda pracovníků

Zadávací dokumentace

Pro potřeby veřejných zakázek zpracováváme kompletní projektovou a zadávací dokumentaci. Námi dodávané podklady jsou potvrzeny autorizačním razítkem, aby mohly sloužit jako plnohodnotný dokument pro vyhlášení výběrového řízení. Investor tak získá jistotu, že dokumentace splňuje všechny technické a legislativní náležitosti, na jejichž základě může obdržet co nejpřesnější cenové nabídky. Zpracování dokumentace se hodí jak pro všechny veřejné, tak soukromé investory. 

Co zpracováním dokumentace získáte

 • Srovnání zadání pro výběrové řízení
 • Eliminujete nekompetentní dodavatele
 • Snížíte zbytečné vícenáklady v průběhu realizace
 • Budete mít jistotu, že získáte přesně to, co potřebujete

Elektromontáže

Hlavním přínosem využití montáže svítidel společně s elektroinstalací je především záruka na celé funkční dílo. Součástí dodávky totiž není pouze montáž svítidel, ale rovněž dodávka hlavních rozvaděčů, podružných rozvaděčů a hlavních elektroměrových rozvaděčů. Dodáním obou služeb od jednoho subjektu eliminujete možné komplikace v případě reklamací. U elektromontáží tak ručíme za celé dílo.

Co kompletní elektromontáží získáte

 • Rychlou a profesionální montáž námi vyráběné technologie
 • Komplexní záruku – jak na produkty, tak na montáž
 • Díky vlastním montérům jsme schopni nabídnout příznivou cenu

Velkoobchodní dodávky

Vlastní výroba nám umožnuje nabídnout potřebné objemy svítidel značky Sunritek Led Lighting pro velkoobchodní zákazníky. Paletové dodávky nabízíme za velmi příznivé ceny. Mimo jiné je dokážeme na přání zákazníků vytvořit konsignační sklad či dodávat v režimu „just in time“ .

Výhody konsignačního skladu a režimu „just in time“

 • Dodáme vám zboží přesně na míru
 • Nebudete potřebovat vlastní sklady, a proto ušetříte náklady
 • Dodáváme do 48 hodin

Doplňující služby

OEM výroba svítidel a zdrojů – nabízíme rovněž možnost výroby LED technologií v režimu OEM. Součástí komplexní zakázky je samotný návrh zboží, tvorba designu balení, výroba a především dodání výrobků v předem dohodnutý termín.

Inspekce asijských výrobních podniků – díky našim kontaktům na asijském trhu jsme schopni na přání vybraných zákazníků vyhledat daný produkt a prověřit jeho kvalitu včetně kvality výrobního podniku.

Engineering

Pasportizace světel

Slouží jako podklad obcím plánujícím rekonstrukci nebo přestavbu osvětlení. Výstupem je dokument obsahující aktuální stav veřejného osvětlení, míru opotřebení zdrojů, sloupů, vedení, rozvaděčů a jejich umístění. Součástí je také technicko-ekonomické vyhodnocení návrhu nového osvětlení a celková energetická bilance včetně zatřídění komunikací dle ČSN.

Energetické audity

Povinnost mít přehled o způsobu využívání energie v budovách a energetickém hospodářství jsou dané ze zákona. Za tímto účelem se zpracovávají energetické audity, které udávají podrobný přehled o aktuální celkové energetické bilanci, návratnosti a možných kroků ke zlepšení současné situace. Podmínky energetických auditů definuje zákon č.406/2000 Sb., v § 9.

Audit budov

Pro vlastníky nemovitostí a pro zájemce o koupi či pronájem budov zpracováváme tzv. Průkaz energetické náročnosti budov (PENB). Je to dokument, který vyhodnocuje budovu z hlediska spotřeby energií a posuzuje její provozní náklady. Hodnotí se nejen celé budovy, ale i ucelené části budov. Definici průkazu energetické náročnosti upravuje novela zákona č. 318/2012 Sb.