Pasportizace světel

Slouží jako podklad obcím plánujícím rekonstrukci nebo přestavbu osvětlení. Výstupem je dokument obsahující aktuální stav veřejného osvětlení, míru opotřebení zdrojů, sloupů, vedení, rozvaděčů a jejich umístění. Součástí je také technicko-ekonomické vyhodnocení návrhu nového osvětlení a celková energetická bilance včetně zatřídění komunikací dle ČSN.