Energetické audity

Povinnost mít přehled o způsobu využívání energie v budovách a energetickém hospodářství jsou dané ze zákona. Za tímto účelem se zpracovávají energetické audity, které udávají podrobný přehled o aktuální celkové energetické bilanci, návratnosti a možných kroků ke zlepšení současné situace. Podmínky energetických auditů definuje zákon č.406/2000 Sb., v § 9.