O nás

Historie společnosti

Historie Sunritek s. r. o. začala již naším setkáním před mnoha lety. Vzájemné společné zaujetí do technologií, výroby a programování velmi rychle přerostlo ve vizi vlastní firmy. První kroky našeho snu jsme začali realizovat již během vysokoškolského studia. Přes náročné začátky bez zázemí a kapitálu nám totiž vlastní nápady umožnily vybudovat v zavedené společnosti divizi Sunritek LED Lighting. Ta začala velmi rychle fungovat naprosto samostatně, a tak mohla vzniknout současná podoba společnosti Sunritek.

Rok 2013 byl významným posunem kupředu v kooperační výrobě na asijském trhu. Umění budovat kvalitní vztahy nám umožnilo rychle vytvořit velmi profesionální tým českých inženýrů a využít naše znalosti k levnější výrobě při dodržení vysokých standardů a podmínek kvality výroby.

Náročné začátky, kdy jsme byli nuceni si vše zajistit sami, se vyplatily. Díky nim se stala naší přidanou hodnotou velká variabilita a soběstačnost. Dokážeme u projektů navrhnout vlastní svítidla, použít je pro světelný návrh, následně je vyrobit, zkontrolovat kvalitu, provézt montáž, revizi díla a předat jej kompletně zákazníkovi. Jsme rádi, že se tento přístup ve finále vyplatí všem stranám.

Těšíme se na další vaše výzvy a projekty
Martin Jurečka, Tomáš Duda

Vedení společnosti

Martin Jurečka – jednatel a CEO

O podnikání a obchodování ve světě technologií jsem snil již během studií. Přál jsem si dělat činnost, která bude mít objektivně pozitivní dopad na společnost. Proto jsem si vybral LED technologii, která již v té době slibovala velký potenciál. Možnost zkoumat její kvality a podílet se na rozvoji nejen na tuzemském, ale i na zahraničním trhu, mě nepřestává bavit.
Moje motto: „Slev si ze své pohodlnosti teď, ať nemusíš ve stáří.“

Tomáš Duda – jednatel a CTO

Přestože již mnohdy působí individuální přístup jako klišé, já to tak nevímám. Vymýšlet chytrá řešení, která přinesou zákazníkovi co nejnižší energeticky náročná řešení jejich potřeb za rozumné investiční náklady, jsou pro mě stále výzvou, která mě neustále motivuje k práci. Soustředím se na rozvoj po technické stránce, kontroluji kooperační výrobu a technické záležitosti.
Moje motto: „Dobrá a poctivá práce je to, co nikdo nechce dělat.“

Naše vize a přání do budoucna

Těší nás, že se pracovní úsilí vyplácí a společnost Sunritek s. r. o. velmi rychle roste a spolu s ní i naše další ambice. Uvědomujeme si, že na tom všem se velkou měrou podílí i příznivé podmínky na trhu osvětlení a profesionálové, kterými se obklopujeme, a proto nebereme úspěchy jako samozřejmost, ale jako závazek se neustále zlepšovat.

I díky schopným lidem v našem týmu a zajímavým kontaktům již dnes řešíme zakázky, o kterých jsme se kdysi domnívali, že přijdou až za několik let. A proto máme velké plány, mezi které patří zařadit se mezi technologicky nejvyspělejší firmy v osvětlovací technice se střední cenou v segmentu.

Historie a milníky

2018

2/2018

Rozšíření činností o tvorbu projektové dokumentace a kompletní vyřízení stavebního povolení pro veřejné osvětlení

2017

10/2017

První instalace našich Smart City LED svítidel

2016

9/2016

Úspěšné dokonční vývoje unikátního bezdrátového řízení pro svítidla veřejného osvětlení.

2015

9/2015

Vytvoření kontaktních míst v Království Saudské Arábie a Saudské Arábii

6/2015

Úspěšné oddělení divizí, založení společnosti Sunritek s.r.o.

5/2015

Příprava osamostatnění divize LED LIGHTING a ENGINEERING

1/2015

Spolupráce při návrhu svítidla pro Království Saduské Arábie

2014

12/2014

Celkem 35 zahraničních agentů, inženýrů a spolupracovníků

9/2014

Celkem 12 výrobních podniků ve sdružené výrobě, kooperaci – Čína, Taiwan, Německo, Kalifornie

5/2014

Vývoj svítidel pro francouzský Carrefour

2013

2/2013

Celkem 9 výrobních podniků

2012

6/2012

Navázání spolupráce s výrobním podnikem v Kalifornii

2011

10/2011

Celkem 6 výrobních podniků ve sdružené výrobě – Čína a Taiwan

1/2011

Zkušební laboratoř Shenzhen

2010

6/2010

Zkušební laboratoř Xiamen

4/2010

Již 2 výrobní poniky ve sdružené výrobě – Čína

2009

9/2009

Vytvoření divize LED LIGHTING pod značkou Sunritek Česká republika a partnerství se Sunritek Semiconductor Lighting Co.

9/2009

Vytvoření divize ENGINEERING

8/2009

Založení společnosti Korotvička, s.r.o.