06/2012

Navázání spolupráce s výrobním podnikem v Kalifornii