09/2014

Celkem 12 výrobních podniků ve sdružené výrobě, kooperaci – Čína, Taiwan, Německo, Kalifornie