10/2011

Celkem 6 výrobních podniků ve sdružené výrobě – Čína a Taiwan