Jiří Švec

Údržba areálu ZKL
ZKL Brno, a.s.
Na samotném začátku spolupráce byly vyspecifikovány potřeby provozu. Poté proběhla projekce, světelně technické návrhy a doporučení typu svítidla. Veškeré práce byly provedeny v souladu s platnými normami ČSN a chování pracovníků na pracovišti dle BOZP. Následné kontrolní měření intenzity osvětlení bylo v souladu se světelně technickým výpočtem. S prací a celkovým výsledkem jsme byli velmi spokojeni.