Velký Špalíček

Použité řešení:
roční úspora na energiích 59 %
návratnost investice 3,48 let