Hotel SLAVIA

Použité řešení:
roční úspora na energiích 65 %
návratnost investice 1,1 let