Hriště malého fotbalu Lužánky

Za Lužánkami jsme osvětlovali nově vzniklé hřiště s umělým trávníkem pro malý fotbal splňující normy pro TV přenos a mezinárodní soutěže. Dodávka zahrnovala i vztyčení 12m sloupů a výrobu speciálních výložníků na míru. Při světelném návrhu bylo velmi komplikované dodržet nulové rušivé osvětlení okolních budov, jelikož hřiště je umístěno prakticky uprostřed silně obydlené oblasti. Vše se podařilo a v Brně je možné si zahrát fotbálek i po setmění-v nejvyšší kvalitě osvětlení.