Lohmann & Rauscher s.r.o.

Použité řešení:
roční úspora na energiích 65 %
návratnost investice 2,5 let
automatizované řízení v uličkách