Lohmann & Rauscher s.r.o.

Použité řešení:
roční úspora na energiích 66 %
návratnost investice 2,7 let