Město Chvaletice

Chvaletice leží na levém břehu Labe a dnes je součást Národního geoparku. Je zde taktéž významná elektrárna. A také má celé město zcela nové osvětlení, opět spolufinancované z dotačního titulu EFEKT. Jednalo se o téměř 540 svítidel, včetně oprav sloupů. Zajišťovali jsme kompletní projekci a přípravu všech technických dokumentů. Nyní je ve městě snížen světelný smog a zvýšená světelná pohoda.