Obec Nošovice

Nošovice jsou známy především díky automobilovému průmyslu, kdy v těsné blízkosti obce stojí výrobní závod automobilky Hyundai. Měli jsme tu čest takto známé obci vytvořit kompletní návrh pro obnovu veřejného osvětlení a vylepšit jejich světelnou situaci v obci. Zvláštní dík patří i vedení obce, především panu starostovi za rozumný přístup.