Obec Čechtice

Použité řešení:
roční úspora na energiích 65 %
návratnost investice 8,5 let
včetně usazení sloupů