Obec Doksy

Obec Doksy se nachází v jihozápadní části okresu Kladno a v roce 2019 jsme začali s projekcí obnovy veřejného osvětlení. Ve stejném roce byla podána žádost na MPO do dotačního titulu EFEKT 1A. Začátkem roku 2020 bylo vydáno kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celou akci jsme taktéž autorsky dozorovali a o výsledku se můžete přijet přesvědčit sami. jednalo se o více než 380 ks svítidel.