Obec Hnanice

Použité řešení:
roční úspora na energiích 65 %
instalace svítidel Thor do celé obce 80 ks
prodloužení stožárů ke splnění norem ČSN