Obec Podmolí

Výstavba veřejného osvětlení v nové ulici