Obec Šanov

Použité řešení:
roční úspora na energiích 65 %
návratnost investice 6,5 let
dodávka svítidel Thor