Obec Šardice u Kyjova

Byli jsme požádání o vypracování II.etapy rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Šardice v dotačním titulu EFEKT2. Na víc jsme prováděli i projekci pro územní rozhodnutí nové výstavby části veřejného osvětlení. Opět jsme v další fázi dohlíželi na provedení díla z titulu autorského dozoru včetně asistence při předání díla a vyhotovení závěrečné zprávy a dalších nutných příloh dle metodiky dotačního titulu. Celá obec se teď může těšit z nového, energeticky úsporného a bezpečného veřejného osvětlení.