Obec Únanov

Obec Únanov je jedna z mála akcí, kterou jsme neprojektovali, ale zkusili jsme se se zájmem přihlásit do výběrového řízení. Ocitli jsme se tedy na druhé straně, jelikož většinou jsme to my co sestavujeme projekt a případně i technické podmínky. I díky našim znalostem z projekce a nastavování technických kritérií bylo možné zakázku získat. Včasná realizace, splnění požadavků norem a dotačního titulu pod dohledem technického dozoru investora, byla pak již ta lehčí stránka.