Obchodní centrum Futurum Brno

Použité řešení:
roční úspora na energiích 59 %
návratnost investice 2,48 let