OREL ŽUPA BRYNYCHOVA

Rekonstrukce osvětlení v tělocvičně, zvýšení úrovně intenzity osvětlení a snížení energetické náročnosti provozu