Osek nad Bečvou

Použité řešení:
roční úspora na energiích 67 %
návratnost investice 4,5 let