Outlet hall – parkoviště

Použité řešení:
roční úspora na energiích 65 %
kompletní usazení sloupů
soumraková čidla