SAPELI, a.s.

Použité řešení:
roční úspora na energiích 65%
návratnost investice 2,85 let