Ford CARent, a.s.

Použité řešení:
roční úspora na energiích 63 %
návratnost investice 2,1 let