ZKL s.r.o.

Použité řešení:
roční úspora na energiích 67 %
návratnost investice 3,2 let
inteligentní řízení FOXTROT