ZKL s.r.o.

Použité řešení:
roční úspora na energiích 69 %
návratnost investice 2,9 let