ZŠ Chornice

Použité řešení:
instalace LED svítidel pro třídy a tělocvičnu