Autoservis, Austrálie

Použité řešení:
roční úspora na energiích 66 %
návratnost investice 2,2 let