Výrobní hala, Angola

Použité řešení:
roční úspora na energiích 69 %
návratnost investice 1,45 let