Osvětlení výrobní haly, Polsko

Použité řešení:
roční úspora na energiích 64%
návratnost investice 3,11 let