Výrobní hala, Velká Británie

Použité řešení:
roční úspora na energiích 58%
návratnost investice 2,26 let