Železniční dok, Německo – Siegen

Použité řešení:
roční úspora na energiích 57 %
návratnost investice 3,16 let