Svítidla

Charakteristika LED svítidel

Přestože je LED technologie známá již řadu let, kvalitativní úroveň vhodnou pro průmysl splňuje až v posledních letech. Zato ale otevřela jedinečnou možnost snížit energetickou náročnost osvětlení, prodloužit živostnost a minimalizovat údržbu. Co největší využití těchto výhod je ovšem dáno vhodnou kombinací různých podmínek. Dle typu projektu tedy vždy vybíráme svítidla s výhodným poměrem kvality, technické vyspělosti svítidel a náročnosti provozu. Do každého provozu se totiž hodí jinak dílensky zpracované a různě dimenzované komponenty. Vyhneme se tak zbytečně předimenzovaným řešení, které by se klientům nevyplatily.

Čtyři základní významné konstrukční části

  • LED čip
  • Chladič
  • Distribuce světla
  • Napájecí zdroj

 

Hlavní výhody

Bezpečnost

LED svítidla jsou bezpečným způsobem jak osvětlovat vnitřní i venkovní oblasti. Při správném výběru teploty chromatičnosti a celého vyzařovaného spektra nedochází k negativním dopadům na biodynamiku člověka, fauny ani flory.

Inovace

Neustále sledujeme vývoj LED technologie a zavádíme nové poznatky do praxe. Ty si poté ověřujeme vlastním měřením.

Údržba

Díky použití unikátně navržených chladičů svítidel z tlakově litého hliníku se nám podařilo eliminovat časté čištění svítidel. Výsledkem jsou tak výrazně nižší náklady na údržbu.

Vysoká odolnost

Pomocí speciálně navržené struktury a povrchu chladičů se nám podařilo významně zvýšit odolnost svítidel v náročných podmínkách.

Vysoká účinnost

Účinnost celého svítidla je více vypovídající jak účinnost zdroje, proto měříme a uvádíme tuto účinnost.

Životnost

Námi navrhované výrobky do projektů, dle dostupnosti na trhu, typu projektu a finančních možností investora, mají střeední dobu životnosti L70B50 80K – 120K h.

Lohmann & Rauscher s.r.o.

V letech 2015 a 2016 jsme pro společnost realizovali osvětlení ve dvou halách. Využili jsme mimo jiné i automatizované řízení v uličkách. Úspora nákladů je tak 65 %.

Velký Špalíček

V rámci realizace osvětlení se nám podařilo dosáhnout roční úspory na energiích 59 %. Návratnost investice je 3,48 let.

Osvětlení letištní haly v Bratislavě

V roce 2015 jsme se podíleli jako subdodavatelé osvětlení pro letištní halu v Bratislavě.

SAPELI, a.s.

Díky novému osvětlení teď společnost ušetří každý rok 65 % nákladů za energii. Návratnost investice jsou necelé tři roky.

Showroom autosalon Ferrari UK

Pro luxusní autosalon Ferrari v Londýně jsme se na zakázce podíleli jako subdodavatelé osvětlení.

ZKL s.r.o.

Pro společnost ZKL s.r.o. jsme realizovali osvětlení hned ve dvou halách. I díky využití inteligentního řízení FOXTROT se tak ušetří v obou prostorách téměř 70 % nákladů.