Aktuality

11.9.2022

Implementace nové metodiky k dotační výzvě č. NPO 1/2022, komponenta 2.2.2. proběhla zdárně a nyní jsou naše první projekty kladně schvalovány. Při návrzích a konceptech veřejného osvětlení se neustále zlepšujeme a kladná zpětná vazba od poskytovatele dotace je tomu důkazem. Poslední 3 roky máme úspěšnost podaných žádostí, s naší technickou projekcí, celých 100%.

Kontakty