Reference

Vybrané ukázky naší práce -

Obec Blučina u Židlochovic

Rok: 2021

Místo: Blučina u Židlochovic

V obci Blučina (u Židlochovic) jsme opět navrhovali kompletní obnovu veřejného osvětlení v počtu více než 200 světelných bodů. Taktéž se doplňovali body pro zlepšení rovnoměrnosti osvětlenosti. Svítidla byla navržena, v rámci zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, s přípravou pro inteligentní řízení a integraci do SMART CITY.

Obec Nelahozeves

Rok: 2021

Místo: Nelahozeves

Obec Nelahozeves je rodištěm slavného českého skladatele Antonína Dvořáka a bylo nám velkou výzvou při projekci a návrhu nového osvětlení v celé obci. Jednalo se o 433ks svítidel. Celý návrh musel být koncepčně provázán s budoucími návaznými rekonstrukcemi chodníků a komunikací. Občané se tedy mohou těšit z nového osvětlení, které významně zlepšilo pohodu a bezpečnost v obci.

Obec Únanov

Rok: 2021

Místo: Obec Únanov

Obec Únanov je jedna z mála akcí, kterou jsme neprojektovali, ale zkusili jsme se se zájmem přihlásit do výběrového řízení. Ocitli jsme se tedy na druhé straně, jelikož většinou jsme to my co sestavujeme projekt a případně i technické podmínky. I díky našim znalostem z projekce a nastavování technických kritérií bylo možné zakázku získat. Včasná realizace, splnění požadavků norem a dotačního titulu pod dohledem technického dozoru investora, byla pak již ta lehčí stránka.

Osobní reference

Ing. Martin Janček

Energetik-ekolog
Slévárna Kuřim, a.s.
Svítidlo navržené projektanty s označením Thor ST-KC-T2, do náročných a prašných prostor, testujeme již čtyři roky. Vše funguje zcela v pořádku, technické části nejsou agresivním  prostředím poškozeny. Chladič světla se v prašném prostoru nezanáší. K poklesu svítivosti v prostorech s vyšší teplotou nedochází. Jsme velmi spokojeni.­
­
­

Jiří Švec

Údržba areálu ZKL
ZKL Brno, a.s.
Na samotném začátku spolupráce byly vyspecifikovány potřeby provozu. Poté proběhla projekce, světelně technické návrhy a doporučení typu svítidla. Veškeré práce byly provedeny v souladu s platnými normami ČSN a chování pracovníků na pracovišti dle BOZP. Následné kontrolní měření intenzity osvětlení bylo v souladu se světelně technickým výpočtem. S prací a celkovým výsledkem jsme byli velmi spokojeni.

Miroslav Hrabčík

hl.technik údržby
Lohmann & Rauscher s.r.o.
Se společností Sunritek s.r.o. spolupracujeme již více než 6 let. V první fázi jsme využívali projekční práce, světelné návrhy a koncepční řešení při energetických úsporách v oblasti osvětlení. Doporučená svítidla od renomovaných výrobců slouží bez poruchy a vytvaří pro naše zaměstnance velmi dobré pracovní prostředí. Celé řešení je na velmi vysoké technické úrovni a rakouští vlastníci jsou velmi spokojeni..

Zajímavé projekty

Vývoj svítidel pro Carrefour

Další výzvou pro nás bylo zadání vyvinout pro francouzský řetězec Carrefour takové svítidlo, které dokáže svými technickými parametry konkurovat produktům velkých německých firem, avšak za třetinovou cenu. Podařilo se nám zkombinovat znalosti českého engineeringu plného netradičních řešení a našich zahraničních kooperačních výrobních podniků a požadované svítidlo vyrobit.


Mountfield

Smyslem spolupráce se společností Mountfield bylo najít pro ně správný výrobek LED žárovek, který bude vhodný pro import na český trh. Byli jsme vybráni k inspekci výrobního podniku, kontrolu výroby a komunikaci s asijským partnerem. Kontrolovali jsme každý připravený kontejner k expedici. Navíc jsem ve výsledku navrhli použití lepšího typu kondenzátorů a tím jsme bez zvýšení nákladů ještě zlepšili kvalitu výrobku.