Reference

2021

Obec Blučina u Židlochovic

Rok: 2021

Místo: Blučina u Židlochovic

V obci Blučina (u Židlochovic) jsme opět navrhovali kompletní obnovu veřejného osvětlení v počtu více než 200 světelných bodů. Taktéž se doplňovali body pro zlepšení rovnoměrnosti osvětlenosti. Svítidla byla navržena, v rámci zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, s přípravou pro inteligentní řízení a integraci do SMART CITY.

Obec Nelahozeves

Rok: 2021

Místo: Nelahozeves

Obec Nelahozeves je rodištěm slavného českého skladatele Antonína Dvořáka a bylo nám velkou výzvou při projekci a návrhu nového osvětlení v celé obci. Jednalo se o 433ks svítidel. Celý návrh musel být koncepčně provázán s budoucími návaznými rekonstrukcemi chodníků a komunikací. Občané se tedy mohou těšit z nového osvětlení, které významně zlepšilo pohodu a bezpečnost v obci.

Obec Únanov

Rok: 2021

Místo: Obec Únanov

Obec Únanov je jedna z mála akcí, kterou jsme neprojektovali, ale zkusili jsme se se zájmem přihlásit do výběrového řízení. Ocitli jsme se tedy na druhé straně, jelikož většinou jsme to my co sestavujeme projekt a případně i technické podmínky. I díky našim znalostem z projekce a nastavování technických kritérií bylo možné zakázku získat. Včasná realizace, splnění požadavků norem a dotačního titulu pod dohledem technického dozoru investora, byla pak již ta lehčí stránka.

Obec Kly

Rok: 2021

Místo: Obec Kly

Další z řady obcí, kde jsme prováděli kompletní projekci v režimu dotačního titulu EFEKT2. Jednalo se o celou obec včetně doplnění svítidel pro zlepšení úrovně osvětlenosti. Po získání dotace jsme byli požádáni taktéž jako autoři projektu o dozor nad naplněním všech závazných indikátorů. Realizační firma si vedla dobře a celý záměr se podařilo bez kompromisů zrealizovat a zajistit v termínu revizní zprávu, zprávu o osvětlení komunikací a závěrečnou zprávu-to vše v předepsaném termínu poskytovatelem dotace.

Obec Šardice u Kyjova

Rok: 2021

Místo: Obec Šardice

Byli jsme požádání o vypracování II.etapy rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Šardice v dotačním titulu EFEKT2. Na víc jsme prováděli i projekci pro územní rozhodnutí nové výstavby části veřejného osvětlení. Opět jsme v další fázi dohlíželi na provedení díla z titulu autorského dozoru včetně asistence při předání díla a vyhotovení závěrečné zprávy a dalších nutných příloh dle metodiky dotačního titulu. Celá obec se teď může těšit z nového, energeticky úsporného a bezpečného veřejného osvětlení.

2020

Obec Doksy

Rok: 2020

Místo: Doksy u Kladna

Obec Doksy se nachází v jihozápadní části okresu Kladno a v roce 2019 jsme začali s projekcí obnovy veřejného osvětlení. Ve stejném roce byla podána žádost na MPO do dotačního titulu EFEKT 1A. Začátkem roku 2020 bylo vydáno kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celou akci jsme taktéž autorsky dozorovali a o výsledku se můžete přijet přesvědčit sami. jednalo se o více než 380 ks svítidel.

ZŠ Němčice nad Hanou

Rok: 2020

Místo: Němčice nad Hanou

Kompletní projekce osvětlení v nových a rekonstruovaných učebnách v rámci akce Rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ Němčice nad Hanou. Nedílnou součátí bylo taktéž certifikované měření intenzity umělého osvětlení v učebnách, chodbách a jiných místnostech.

Zámek Zruč nad Sázavou

Rok: 2020

Místo: Zruč nad Sázavou

Detailní světelně technický návrh osvětlení zámku ve Zruči nad Sázavou s použitím  asymetrických reflektorů s voštinovou mřížkou vykouzlil zcela originální večerní zážitek všem návštěvníkům zámeckého okolí. Dále se osvětlovala i přilehlá kaple pro dokonalý efekt celé kompozice. Zámek je dominantou tohoto krásného města a nyní je vidět i v noci.

Fotogalerie

Obec Modlany

Rok: 2020

Místo: Modlany

Jedna z prvních projekcí veřejného osvětlení pro dotační titul EFEKT na Teplicku. Téměř 230 ks svítidel včetně návrhu prodloužení stožárů znamenalo velkou úsporu nákladů na provoz a díky dotačním prostředků byla realizace o polovinu levnější. Montáž probíhala těsně před koncem roku, ale vše se stihlo i díky našemu autorskému dozoru.

Město Chvaletice

Rok: 2020

Místo: Město Chvaletice

Chvaletice leží na levém břehu Labe a dnes je součást Národního geoparku. Je zde taktéž významná elektrárna. A také má celé město zcela nové osvětlení, opět spolufinancované z dotačního titulu EFEKT. Jednalo se o téměř 540 svítidel, včetně oprav sloupů. Zajišťovali jsme kompletní projekci a přípravu všech technických dokumentů. Nyní je ve městě snížen světelný smog a zvýšená světelná pohoda.

Obec Nošovice

Rok: 2020

Místo: Nošovice

Nošovice jsou známy především díky automobilovému průmyslu, kdy v těsné blízkosti obce stojí výrobní závod automobilky Hyundai. Měli jsme tu čest takto známé obci vytvořit kompletní návrh pro obnovu veřejného osvětlení a vylepšit jejich světelnou situaci v obci. Zvláštní dík patří i vedení obce, především panu starostovi za rozumný přístup.

2019

Hriště malého fotbalu Lužánky

Rok: 2019

Místo: Brno

Za Lužánkami jsme osvětlovali nově vzniklé hřiště s umělým trávníkem pro malý fotbal splňující normy pro TV přenos a mezinárodní soutěže. Dodávka zahrnovala i vztyčení 12m sloupů a výrobu speciálních výložníků na míru. Při světelném návrhu bylo velmi komplikované dodržet nulové rušivé osvětlení okolních budov, jelikož hřiště je umístěno prakticky uprostřed silně obydlené oblasti. Vše se podařilo a v Brně je možné si zahrát fotbálek i po setmění-v nejvyšší kvalitě osvětlení.

Variel a.s.

Rok: 2019

Místo: Zruč nad Sázavou

Projekce a návrh nového průmyslového osvětlení do všech 9 výrobních hal společnosti Variel a.s v  rámci operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Dále proběhla i projekce pro rekonstrukci areálového osvětlení společnosti a taktéž doporučení nejvhodnějších svítidel. Zvláště renovace osvětlení v lakovacích boxech byla obzvláště záživná.

CeramTec

Rok: 2019

Místo: Šumperk

Společnost CeramTec se na nás obrátila v otázce kompletní výměny průmyslového osvětlení v hale systémové techniky včetně nových rozvodů. Cílem bylo, mimo jiné, zvýšení střední intenzity osvětlení na hodnotu 750lx v celé výrobní hale. Po pečlivé projekci jsme zajišťovali v tomto případě i montáž, jelikož celá koordinace díla byla velmi složitá a jedinou cestou jak naplnit cíl zákazníka bylo vše zajistit, včetně autorského dozoru a certifikovaného měření intenzity osvětlení.

Penny Market Veselí nad Moravou

Rok: 2019

Místo: Veselí nad Moravou

Projekce osvětlení nové parkovací plochy pro Penny Market Veselí nad Moravou. Dále proběhl z naší strany taktéž návrh a doporučení typu svítidla. V tomto případě nás zákazník taktéž požádal o montáž celého řešení. A tak jsme si po dlouhé době také „zamontovali“.

Obec Lipová

Rok: 2019

Místo: Lipová

Projekce 267ks svítidel, z části se jednalo pouze o výměnu osvětlení, z části o nově doplněné kompletní světelné body. Celá akce byla na víc umocněna účastí obce v soutěži Obec Roku 2019. Po úspěšné realizaci a závěrečném měření intenzity osvětlenosti na víc obec tuto soutěž s přehledem vyhrála. Gratulujeme.

Moravostav Brno a.s.

Rok: 2019

Místo: Brno

Jedna z nejvýznamnějších stavebních společností v Brně se na nás s důvěrou obrátila se záměrem návrhu nového osvětlení pro jejich novou administrativní budovu. Světelně technické návrhy se týkaly od suterénu parkoviště až po nejvyšší patro, kde sídlí vedení společnosti. Každé patro bylo podrobně navrženo a byla doporučena svítidla s nejlepším poměrem cena a výkon. V nejvyšším patře vedení byla některá svítidla vyrobena na zakázku. Výsledkem je optimální a energeticky úsporné osvětlení, které dobře dokresluje reprezentativní nové prostory společnosti.

2018

Porsche Brno a.s.

Rok: 2018

Místo: Brno

V první fázi se na nás skupina Porsche obrátila se záměrem malé rekonstrukce jedné dílny na brněnské pobočce. Po detailní projekci a návrhu nejvhodnějších svítidel proběhla kompletní obměna svítidel a snížení energetické náročnosti budovy a přilehlého zázemí. v showroomu se zvýšila osvětlenost a reprezentativní charakter místnosti. V lakovnách a kancelářích mistrů se zvýšila rovnoměrnost a intenzita osvětlení. Stejný výsledek pozorujeme i ve všech dílnách autoservisu a v lakovnách nám vzkazují „výborná práce, konečně vidíme“. Dodržení interních norem intenzity osvětlení předepsané Volkswagen group nebylo velkou překážkou. Nyní mají nejen lakýrníci ideální podmínky pro lakovácí a dokončovací práce.

Fotogalerie

LIKO-S a.s. administrativa

Rok: 2018

Místo: Slavkov u Brna

Světelně technický návrh administrativní části společnosti a celého zázemí. Dále pak doporučení nejvhodnějších svítidel vedl ke zvýšení komfortu a zlepšení pracovního prostředí. To má mimo jiné za následek i vyšší pracovní výkony a snižuje únavu všech zaměstnanců.

CASINO ADMIRAL

Rok: 2018

Místo: Hatě-Celnice

Skupina NOVOMATIC Group, rakouského miliardáře Johanna Grafa, nám dala prostřednictvím dceřiné firmy European Data Project příležitost navrhnout nové osvětlení parkovacích míst pro většinu svých kasín a provozů. Byla to opravdu  složitá práce, vše muselo být rychle, precizně zpracované. A hlavně za přijatelné ceny v co nejvyšší kvalitě. A to vše se nám podařilo a výsledek si můžete prohlédnout sami. Řešili jsme tyto provozy:

-Casino Admiral-celnie Hatě

-Casino Admiral-Dolní Dvořiště

-Casino Admiral Blaues, Colosseum, Of Ra, Svatý Kříž

Retail Park, Family Center

Rok: 2018

Místo: Třinec

V roce 2018 jsme byli osloveni zástupci skupiny CPI miliardáře Radovana Vítka s cílem navrhnout nové osvětlení pro většinu retail a family parků v ČR. Jak už to u těchto záměrů bývá, včera bylo pozdě. Byl kladen důraz na rychlou přípravu, skvělé řešení a vynikající kvalitu. Autorský dozor celého řešení a koordinace výměny svítidel ve všech parcích byl zvládnut za rekordně krátkou dobu. Zajistili jsme nové osvětlení v těchto parcích:

Retail Park Třinec, Vyškov

City  Market Pelhřimov, Jeseníky, Čáslav

A Centrum Beroun, Svitavy

Family Center Trutnov, Náchod, Chrudim, Mělník

 

STROJON s.r.o.

Rok: 2018

Místo: Pardubice

Významná pardubická strojní firma se na nás obrátila se záměrem provést obměnu osvětlení  ve výrobní hale. Světelně technický výpočet hlavního osvětlení odhalil několik míst, kde je potřeba posílit osvětlení oproti původnímu rozmístění svítidel. Nejen tímto zásahem se zvýšila rovnoměrnost a celková světelná pohoda. Následoval i návrh nouzového únikového osvětlení. Jsme rádi za projevenou důvěru.

Tomas s.r.o.

Rok: 2018

Místo: Holohlavy

Světelně technický návrh pro rekonstrukci osvětlení výrobní haly, dodávka průmyslových svítidel.

Revitalizace parku v Dolní Poustevně

Rok: 2018

Místo: Dolní Poustevna

Projekce a dodávka unikátních designových svítidel pro dva nové parky.

Fotogalerie

Osvětlení vchodu Velkého Špalíčku

Rok: 2018

Místo: Brno

Světelně-technický návrh a dodávka stmívatelných svítidel pro osvětlení vchodu OC Velký Špalíček.

Fotogalerie

Sportovní hala ve Zruči nad Sázavou

Rok: 2018

Místo: Zruč nad Sázavou

Rekonstrukce osvětlení multifunkční haly. Splnění norem pro přenos sportovních akcí v nejvyšších třídách. Možnost programování světelné scény v programu DALI. Elekrické ovládání pro zástěny a sklápění basketbalových košů. Příprava elektroinstalace a řízení světelné tabule.

Fotogalerie
2017

Česká Barmanská Asociace

Rok: 2017

Místo: Brno

Dodávka designových reflektorů
Osvětlení reprezentativních prostor
Svítidla řízena systémem DALI Foxtrot

Fotogalerie

Neria Industry a.s.

Rok: 2017

Místo: Pohořelice

Kompletní výměna osvětlení v 6 halách včetně výměny elektroinstalace a programování světelných scén na protokolu DALI, příprava podniku pro Industry 4.0

Fotogalerie

TGH RENOVA s.r.o.

Rok: 2017

Místo: Valašské Meziříčí

Dodávka vysoce odolných svítidel pro těžký průmysl pro výrobní halu s přípravou pro dodatečné připojení do Industry 4.0 včetně projektové dokumentace a světelně technického výpočtu

OREL ŽUPA BRYNYCHOVA

Rok: 2017

Místo: Hradec Králové

Rekonstrukce osvětlení v tělocvičně, zvýšení úrovně intenzity osvětlení a snížení energetické náročnosti provozu

Fotogalerie

Tenisová hala PELHŘIMOV

Rok: 2017

Místo: Pelhřimov

Kompletní výměna elektroinstalace a svítidel z naší produkce. Jedná se o vysoce kvalitní svítidla s asymetrickým vyzařovacím úhlem pro ideální rozptyl světla a neoslněním hráčů na kurtech. Každý z kurtů je možné nasvítit rozdílnou intenzitou světla, jelikož je použito inteligentní řízení na protokolu DALI. Zde mohou hráči trénovat při kvalitním a rovnoměrném osvětlení při minimálních provozních nákladech.

Fotogalerie

Město Znojmo

Rok: 2017

Místo: Město Znojmo

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Dvořákova-Mareše, nám. Otm. Chlupa, Gagarinova a Uhelná, kompletní elektroinstalace, nové sloupy a svítidla.

Fotogalerie

SMART ZONE KUŘIM

Rok: 2017

Místo: Kuřim

Světelně technický návrh a dodávka všech svítidel od průmyslových přes kancelářská po svítidla fasádní včetně svítidel pro veřejné osvětlení pro haly A a B. Celkem 1170 svítidel značky Sunritek.

Fotogalerie
2016

SAPELI, a.s.

Rok: 2016

Místo: Polná

Použité řešení:
roční úspora na energiích 65%
návratnost investice 2,85 let

Lohmann & Rauscher s.r.o.

Rok: 2016

Místo: Slavkov

Použité řešení:
roční úspora na energiích 65 %
návratnost investice 2,5 let
automatizované řízení v uličkách

NovaTech CZ s.r.o.

Rok: 2016

Místo: Třebíč

Použité řešení:
roční úspora na energiích 62 %
návratnost investice 2,02 let
24h/7/350 provoz, automotive

LIKO-S, a.s.

Rok: 2016

Místo: Slavkov u Brna

Použité řešení:
roční úspora na energiích 69 %
návratnost investice 3,5 let
bezdrátové řízení osvětlení ZIGBEE

Základní škola Nám. Svornosti

Rok: 2016

Místo: Brno

Použité řešení:
roční úspora na energiích 65 %
kompletní dodávka rozvaděčů
kompletní el. instalace

Obec Hnanice

Rok: 2016

Místo: Hnanice

Použité řešení:
roční úspora na energiích 65 %
instalace svítidel Thor do celé obce 80 ks
prodloužení stožárů ke splnění norem ČSN

 

POEX Velké Meziříčí, a.s.

Rok: 2016

Místo: Velké Meziříčí

Použité řešení:
roční úspora na energiích 65 %
návratnost investice 1,5 let
výrobní hala

Obec Čechtice

Rok: 2016

Místo: Čechtice

Použité řešení:
roční úspora na energiích 65 %
návratnost investice 8,5 let
včetně usazení sloupů

REGUTEC

Rok: 2016

Místo: Němčičky

Návrh a projekce kompletní rekonstrukce osvětlení ve výrobním závodě Regutec Němčičky. Jedná se o výrobu s 24/7 provozem s vysokými teplotami v poměrně nečistém prostředí. Bylo zapotřebí vymyslet nové kotvení svítidel, projekce nového nosného systému a především doporučení typu svítidel. V druhé etapě probíhal světelně technický návrh nouzového a protipanikového osvětlení.

Zimní stadion

Rok: 2016

Místo: Znojmo

Použité řešení:
doplnění osvětlení LED
splnění norem pro TV přenosy

2015

ZKL s.r.o.

Rok: 2015

Místo: Brno

Komplexní projekční návrh nového osvětlení pro dvě výrobní haly společnosti ZKL s.r.o. včetně řídícího systému osvětlení a doporučení vhodného typu svítidel.

Lohmann & Rauscher s.r.o.

Rok: 2015

Místo: Slavkov

Použité řešení:
roční úspora na energiích 66 %
návratnost investice 2,7 let

MEGATECH Industries Hlinsko s.r.o.

Rok: 2015

Místo: Hlinsko

Použité řešení:
roční úspora na energiích 69%
návratnost investice 2,49 let
24h/7/350 provoz, automotive

Autosalon Kudrna

Rok: 2015

Místo: Ostrava

Použité řešení:
roční úspora na energiích 52 %
splnění požadavků na osvětlení ŠKODA AUTO a.s.

Sportovní hala F.J. Curie

Rok: 2015

Místo: Znojmo

Použité řešení:
rekonstrukce osvětlení dle požadavků ČSN

2014

CARLING AUTO, spol. s r.o.

Rok: 2014

Místo: Brno

Použité řešení:
roční úspora na energiích 57 %
návratnost investice 1,86 let

Ford CARent, a.s.

Rok: 2014

Místo: Brno

Použité řešení:
roční úspora na energiích 63 %
návratnost investice 2,1 let

Obchodní centrum Futurum Brno

Rok: 2014

Místo: Brno

Použité řešení:
roční úspora na energiích 59 %
návratnost investice 2,48 let

Obchodní Centrum MAX

Rok: 2014

Místo: Brno

Použité řešení:
roční úspora na energiích 63 %
návratnost investice 1,8 let

Hotel SLAVIA

Rok: 2014

Místo: Brno

Použité řešení:
roční úspora na energiích 65 %
návratnost investice 1,1 let

Outlet Hall

Rok: 2014

Místo: Brno

Použité řešení:
roční úspora na energiích 59 %
návratnost investice 2,3 let

Velký Špalíček

Rok: 2014

Místo: Brno

Použité řešení:
roční úspora na energiích 59 %
návratnost investice 3,48 let