Pasportizace, Generel, Plán obnovy

Provádíme profesionální pasportizaci veřejného osvětlení, jedná se o první krok v případě, že chce investor započít projekční práce pro revitalizaci soustavy veřejného osvětlení. Dále ze získaných dat je možné navrhnout základní plán obnovy popřípadě vytvořít kompletní generel veřejného osvětlení.