Stavební povolení

Zajištění vyjádření ze stran inženýrských sítí, vyřízení stavebního povolení, územního rozhodnut.