The Federal Communications Commission

Označení FCC umožňuje jak vyrábět, tak prodávat elektronické výrobky ve Spojených státech, které splňují požadované normy. Štítky FCC schvaluje americká komise Federal Communications Commission.

Kontakty