Inovace

Neustále sledujeme vývoj LED technologie a zavádíme nové poznatky do praxe. Sami disponujeme patentem samočistícího chladiče.