Reference

2022
Rok: 2022
Místo: Obec Trojanovice

Pro rok 2022, jsme za všechny realizované projekty, vybrali Obec Trojanovice. Ta leží v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. projekční přípravy započaly již v roce 2020 a realizace se posunula právě do roku 2022. V obci bylo navrženo k výměně 435 svítidel včetně doplnění na stávající podpěrný systém veřejného osvětlení. Vzhledem k dotačnímu titulu ze SFŽP i zde byla navržena teplota chromatičnosti 2700K. Celý projekt se podařilo úspěšně dokončit a snížení energetické náročnosti je v předpokladu 67% oproti původnímu stavu. Ten byl v instalovaném příkonu ve výši 39,35 kW a nový stav je pouhých 13kW.

2021
Rok: 2021
Místo: Obec Nelahozeves

Obec Nelahozeves je rodištěm slavného českého skladatele Antonína Dvořáka a bylo nám velkou výzvou při projekci a návrhu nového osvětlení v celé obci. Jednalo se o 433ks svítidel. Celý návrh musel být koncepčně provázán s budoucími návaznými rekonstrukcemi chodníků a komunikací. Občané se tedy mohou těšit z nového osvětlení, které významně zlepšilo pohodu a bezpečnost v obci.

Rok: 2021
Místo: Obec Únanov

Obec Únanov je jedna z mála akcí, kterou jsme neprojektovali, ale zkusili jsme se se zájmem přihlásit do výběrového řízení. Ocitli jsme se tedy na druhé straně, jelikož většinou jsme to my co sestavujeme projekt a případně i technické podmínky. I díky našim znalostem z projekce a nastavování technických kritérií bylo možné zakázku získat. Včasná realizace, splnění požadavků norem a dotačního titulu pod dohledem technického dozoru investora, byla pak již ta lehčí stránka.

Rok: 2021
Místo: Obec Kly

Další z řady obcí, kde jsme prováděli kompletní projekci v režimu dotačního titulu EFEKT2. Jednalo se o celou obec včetně doplnění svítidel pro zlepšení úrovně osvětlenosti. Po získání dotace jsme byli požádáni taktéž jako autoři projektu o dozor nad naplněním všech závazných indikátorů. Realizační firma si vedla dobře a celý záměr se podařilo bez kompromisů zrealizovat a zajistit v termínu revizní zprávu, zprávu o osvětlení komunikací a závěrečnou zprávu-to vše v předepsaném termínu poskytovatelem dotace.

Rok: 2021
Místo: Obec Šardice u Kyjova

Byli jsme požádání o vypracování II.etapy rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Šardice v dotačním titulu EFEKT2. Na víc jsme prováděli i projekci pro územní rozhodnutí nové výstavby části veřejného osvětlení. Opět jsme v další fázi dohlíželi na provedení díla z titulu autorského dozoru včetně asistence při předání díla a vyhotovení závěrečné zprávy a dalších nutných příloh dle metodiky dotačního titulu. Celá obec se teď může těšit z nového, energeticky úsporného a bezpečného veřejného osvětlení.

Rok: 2021
Místo: Obec Blučina u Židlochovic

V obci Blučina (u Židlochovic) jsme opět navrhovali kompletní obnovu veřejného osvětlení v počtu více než 200 světelných bodů. Taktéž se doplňovali body pro zlepšení rovnoměrnosti osvětlenosti. Svítidla byla navržena, v rámci zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, s přípravou pro inteligentní řízení a integraci do SMART CITY.

2020
Rok: 2020
Místo: Obec Nošovice

Nošovice jsou známy především díky automobilovému průmyslu, kdy v těsné blízkosti obce stojí výrobní závod automobilky Hyundai. Měli jsme tu čest takto známé obci vytvořit kompletní návrh pro obnovu veřejného osvětlení a vylepšit jejich světelnou situaci v obci. Zvláštní dík patří i vedení obce, především panu starostovi za rozumný přístup.

Rok: 2020
Místo: Město Chvaletice

Chvaletice leží na levém břehu Labe a dnes je součást Národního geoparku. Je zde taktéž významná elektrárna. A také má celé město zcela nové osvětlení, opět spolufinancované z dotačního titulu EFEKT. Jednalo se o téměř 540 svítidel, včetně oprav sloupů. Zajišťovali jsme kompletní projekci a přípravu všech technických dokumentů. Nyní je ve městě snížen světelný smog a zvýšená světelná pohoda.

Rok: 2020
Místo: Obec Doksy

Obec Doksy se nachází v jihozápadní části okresu Kladno a v roce 2019 jsme začali s projekcí obnovy veřejného osvětlení. Ve stejném roce byla podána žádost na MPO do dotačního titulu EFEKT 1A. Začátkem roku 2020 bylo vydáno kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celou akci jsme taktéž autorsky dozorovali a o výsledku se můžete přijet přesvědčit sami. jednalo se o více než 380 ks svítidel.

Rok: 2020
Místo: Obec Modlany

Jedna z prvních projekcí veřejného osvětlení pro dotační titul EFEKT na Teplicku. Téměř 230 ks svítidel včetně návrhu prodloužení stožárů znamenalo velkou úsporu nákladů na provoz a díky dotačním prostředků byla realizace o polovinu levnější. Montáž probíhala těsně před koncem roku, ale vše se stihlo i díky našemu autorskému dozoru.

Rok: 2020
Místo: Zámek Zruč nad Sázavou

Detailní světelně technický návrh osvětlení zámku ve Zruči nad Sázavou s použitím  asymetrických reflektorů s voštinovou mřížkou vykouzlil zcela originální večerní zážitek všem návštěvníkům zámeckého okolí. Dále se osvětlovala i přilehlá kaple pro dokonalý efekt celé kompozice. Zámek je dominantou tohoto krásného města a nyní je vidět i v noci.

Rok: 2020
Místo: ZŠ Němčice nad Hanou

Kompletní projekce osvětlení v nových a rekonstruovaných učebnách v rámci akce Rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ Němčice nad Hanou. Nedílnou součátí bylo taktéž certifikované měření intenzity umělého osvětlení v učebnách, chodbách a jiných místnostech.

2019
Rok: 2019
Místo: Moravostav Brno a.s.

Jedna z nejvýznamnějších stavebních společností v Brně se na nás s důvěrou obrátila se záměrem návrhu nového osvětlení pro jejich novou administrativní budovu. Světelně technické návrhy se týkaly od suterénu parkoviště až po nejvyšší patro, kde sídlí vedení společnosti. Každé patro bylo podrobně navrženo a byla doporučena svítidla s nejlepším poměrem cena a výkon. V nejvyšším patře vedení byla některá svítidla vyrobena na zakázku. Výsledkem je optimální a energeticky úsporné osvětlení, které dobře dokresluje reprezentativní nové prostory společnosti.

Rok: 2019
Místo: Variel a.s.

Projekce a návrh nového průmyslového osvětlení do všech 9 výrobních hal společnosti Variel a.s v  rámci operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Dále proběhla i projekce pro rekonstrukci areálového osvětlení společnosti a taktéž doporučení nejvhodnějších svítidel. Zvláště renovace osvětlení v lakovacích boxech byla obzvláště záživná.

Rok: 2019
Místo: CeramTec

Společnost CeramTec se na nás obrátila v otázce kompletní výměny průmyslového osvětlení v hale systémové techniky včetně nových rozvodů. Cílem bylo, mimo jiné, zvýšení střední intenzity osvětlení na hodnotu 750lx v celé výrobní hale. Po pečlivé projekci jsme zajišťovali v tomto případě i montáž, jelikož celá koordinace díla byla velmi složitá a jedinou cestou jak naplnit cíl zákazníka bylo vše zajistit, včetně autorského dozoru a certifikovaného měření intenzity osvětlení.

Rok: 2019
Místo: Hriště malého fotbalu Lužánky

Za Lužánkami jsme osvětlovali nově vzniklé hřiště s umělým trávníkem pro malý fotbal splňující normy pro TV přenos a mezinárodní soutěže. Dodávka zahrnovala i vztyčení 12m sloupů a výrobu speciálních výložníků na míru. Při světelném návrhu bylo velmi komplikované dodržet nulové rušivé osvětlení okolních budov, jelikož hřiště je umístěno prakticky uprostřed silně obydlené oblasti. Vše se podařilo a v Brně je možné si zahrát fotbálek i po setmění-v nejvyšší kvalitě osvětlení.

Rok: 2019
Místo: Obec Lipová

Projekce 267ks svítidel, z části se jednalo pouze o výměnu osvětlení, z části o nově doplněné kompletní světelné body. Celá akce byla na víc umocněna účastí obce v soutěži Obec Roku 2019. Po úspěšné realizaci a závěrečném měření intenzity osvětlenosti na víc obec tuto soutěž s přehledem vyhrála. Gratulujeme.

Rok: 2019
Místo: Penny Market Veselí nad Moravou

Projekce osvětlení nové parkovací plochy pro Penny Market Veselí nad Moravou. Dále proběhl z naší strany taktéž návrh a doporučení typu svítidla. V tomto případě nás zákazník taktéž požádal o montáž celého řešení. A tak jsme si po dlouhé době také „zamontovali“.

2018
Rok: 2018
Místo: Tomas s.r.o.

Světelně technický návrh pro rekonstrukci osvětlení výrobní haly, dodávka průmyslových svítidel.

Rok: 2018
Místo: CASINO ADMIRAL

Skupina NOVOMATIC Group, rakouského miliardáře Johanna Grafa, nám dala prostřednictvím dceřiné firmy European Data Project příležitost navrhnout nové osvětlení parkovacích míst pro většinu svých kasín a provozů. Byla to opravdu  složitá práce, vše muselo být rychle, precizně zpracované. A hlavně za přijatelné ceny v co nejvyšší kvalitě. A to vše se nám podařilo a výsledek si můžete prohlédnout sami. Řešili jsme tyto provozy:

-Casino Admiral-celnie Hatě

-Casino Admiral-Dolní Dvořiště

-Casino Admiral Blaues, Colosseum, Of Ra, Svatý Kříž

Rok: 2018
Místo: LIKO-S a.s. administrativa

Světelně technický návrh administrativní části společnosti a celého zázemí. Dále pak doporučení nejvhodnějších svítidel vedl ke zvýšení komfortu a zlepšení pracovního prostředí. To má mimo jiné za následek i vyšší pracovní výkony a snižuje únavu všech zaměstnanců.

Rok: 2018
Místo: Osvětlení vchodu Velkého Špalíčku

Světelně-technický návrh a dodávka stmívatelných svítidel pro osvětlení vchodu OC Velký Špalíček.

Rok: 2018
Místo: Porsche Brno a.s.

V první fázi se na nás skupina Porsche obrátila se záměrem malé rekonstrukce jedné dílny na brněnské pobočce. Po detailní projekci a návrhu nejvhodnějších svítidel proběhla kompletní obměna svítidel a snížení energetické náročnosti budovy a přilehlého zázemí. v showroomu se zvýšila osvětlenost a reprezentativní charakter místnosti. V lakovnách a kancelářích mistrů se zvýšila rovnoměrnost a intenzita osvětlení. Stejný výsledek pozorujeme i ve všech dílnách autoservisu a v lakovnách nám vzkazují „výborná práce, konečně vidíme“. Dodržení interních norem intenzity osvětlení předepsané Volkswagen group nebylo velkou překážkou. Nyní mají nejen lakýrníci ideální podmínky pro lakovácí a dokončovací práce.

Rok: 2018
Místo: Retail Park, Family Center

V roce 2018 jsme byli osloveni zástupci skupiny CPI miliardáře Radovana Vítka s cílem navrhnout nové osvětlení pro většinu retail a family parků v ČR. Jak už to u těchto záměrů bývá, včera bylo pozdě. Byl kladen důraz na rychlou přípravu, skvělé řešení a vynikající kvalitu. Autorský dozor celého řešení a koordinace výměny svítidel ve všech parcích byl zvládnut za rekordně krátkou dobu. Zajistili jsme nové osvětlení v těchto parcích:

Retail Park Třinec, Vyškov

City  Market Pelhřimov, Jeseníky, Čáslav

A Centrum Beroun, Svitavy

Family Center Trutnov, Náchod, Chrudim, Mělník

 

Rok: 2018
Místo: Revitalizace parku v Dolní Poustevně

Projekce a dodávka unikátních designových svítidel pro dva nové parky.

Rok: 2018
Místo: Sportovní hala ve Zruči nad Sázavou

Rekonstrukce osvětlení multifunkční haly. Splnění norem pro přenos sportovních akcí v nejvyšších třídách. Možnost programování světelné scény v programu DALI. Elekrické ovládání pro zástěny a sklápění basketbalových košů. Příprava elektroinstalace a řízení světelné tabule.

Rok: 2018
Místo: STROJON s.r.o.

Významná pardubická strojní firma se na nás obrátila se záměrem provést obměnu osvětlení  ve výrobní hale. Světelně technický výpočet hlavního osvětlení odhalil několik míst, kde je potřeba posílit osvětlení oproti původnímu rozmístění svítidel. Nejen tímto zásahem se zvýšila rovnoměrnost a celková světelná pohoda. Následoval i návrh nouzového únikového osvětlení. Jsme rádi za projevenou důvěru.

2017
Rok: 2017
Místo: Česká Barmanská Asociace

Dodávka designových reflektorů
Osvětlení reprezentativních prostor
Svítidla řízena systémem DALI Foxtrot

Rok: 2017
Místo: Město Znojmo

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Dvořákova-Mareše, nám. Otm. Chlupa, Gagarinova a Uhelná, kompletní elektroinstalace, nové sloupy a svítidla.

Rok: 2017
Místo: Neria Industry a.s.

Kompletní výměna osvětlení v 6 halách včetně výměny elektroinstalace a programování světelných scén na protokolu DALI, příprava podniku pro Industry 4.0

Rok: 2017
Místo: OREL ŽUPA BRYNYCHOVA

Rekonstrukce osvětlení v tělocvičně, zvýšení úrovně intenzity osvětlení a snížení energetické náročnosti provozu

Rok: 2017
Místo: SMART ZONE KUŘIM

Světelně technický návrh a dodávka všech svítidel od průmyslových přes kancelářská po svítidla fasádní včetně svítidel pro veřejné osvětlení pro haly A a B. Celkem 1170 svítidel značky Sunritek.

Rok: 2017
Místo: Tenisová hala PELHŘIMOV

Kompletní výměna elektroinstalace a svítidel z naší produkce. Jedná se o vysoce kvalitní svítidla s asymetrickým vyzařovacím úhlem pro ideální rozptyl světla a neoslněním hráčů na kurtech. Každý z kurtů je možné nasvítit rozdílnou intenzitou světla, jelikož je použito inteligentní řízení na protokolu DALI. Zde mohou hráči trénovat při kvalitním a rovnoměrném osvětlení při minimálních provozních nákladech.

Rok: 2017
Místo: TGH RENOVA s.r.o.

Dodávka vysoce odolných svítidel pro těžký průmysl pro výrobní halu s přípravou pro dodatečné připojení do Industry 4.0 včetně projektové dokumentace a světelně technického výpočtu

2016
Rok: 2016
Místo: Základní škola Nám. Svornosti

Použité řešení:
roční úspora na energiích 65 %
kompletní dodávka rozvaděčů
kompletní el. instalace

Rok: 2016
Místo: Zimní stadion

Použité řešení:
doplnění osvětlení LED
splnění norem pro TV přenosy

Rok: 2016
Místo: LIKO-S, a.s.

Použité řešení:
roční úspora na energiích 69 %
návratnost investice 3,5 let
bezdrátové řízení osvětlení ZIGBEE

Rok: 2016
Místo: Lohmann & Rauscher s.r.o.

Použité řešení:
roční úspora na energiích 65 %
návratnost investice 2,5 let
automatizované řízení v uličkách

Rok: 2016
Místo: NovaTech CZ s.r.o.

Použité řešení:
roční úspora na energiích 62 %
návratnost investice 2,02 let
24h/7/350 provoz, automotive

Rok: 2016
Místo: Obec Čechtice

Použité řešení:
roční úspora na energiích 65 %
návratnost investice 8,5 let
včetně usazení sloupů

Rok: 2016
Místo: Obec Hnanice

Použité řešení:
roční úspora na energiích 65 %
instalace svítidel Thor do celé obce 80 ks
prodloužení stožárů ke splnění norem ČSN

 

Rok: 2016
Místo: POEX Velké Meziříčí, a.s.

Použité řešení:
roční úspora na energiích 65 %
návratnost investice 1,5 let
výrobní hala

Rok: 2016
Místo: REGUTEC

Návrh a projekce kompletní rekonstrukce osvětlení ve výrobním závodě Regutec Němčičky. Jedná se o výrobu s 24/7 provozem s vysokými teplotami v poměrně nečistém prostředí. Bylo zapotřebí vymyslet nové kotvení svítidel, projekce nového nosného systému a především doporučení typu svítidel. V druhé etapě probíhal světelně technický návrh nouzového a protipanikového osvětlení.

Rok: 2016
Místo: SAPELI, a.s.

Použité řešení:
roční úspora na energiích 65%
návratnost investice 2,85 let

2015
Rok: 2015
Místo: Autosalon Kudrna

Použité řešení:
roční úspora na energiích 52 %
splnění požadavků na osvětlení ŠKODA AUTO a.s.

Rok: 2015
Místo: ZKL s.r.o.

Komplexní projekční návrh nového osvětlení pro dvě výrobní haly společnosti ZKL s.r.o. včetně řídícího systému osvětlení a doporučení vhodného typu svítidel.

Rok: 2015
Místo: Lohmann & Rauscher s.r.o.

Použité řešení:
roční úspora na energiích 66 %
návratnost investice 2,7 let

Rok: 2015
Místo: MEGATECH Industries Hlinsko s.r.o.

Použité řešení:
roční úspora na energiích 69%
návratnost investice 2,49 let
24h/7/350 provoz, automotive

Rok: 2015
Místo: Sportovní hala F.J. Curie

Použité řešení:
rekonstrukce osvětlení dle požadavků ČSN

2014
Rok: 2014
Místo: Velký Špalíček

Použité řešení:
roční úspora na energiích 59 %
návratnost investice 3,48 let

Rok: 2014
Místo: CARLING AUTO, spol. s r.o.

Použité řešení:
roční úspora na energiích 57 %
návratnost investice 1,86 let

Rok: 2014
Místo: Ford CARent, a.s.

Použité řešení:
roční úspora na energiích 63 %
návratnost investice 2,1 let

Rok: 2014
Místo: Hotel SLAVIA

Použité řešení:
roční úspora na energiích 65 %
návratnost investice 1,1 let

Rok: 2014
Místo: Obchodní centrum Futurum Brno

Použité řešení:
roční úspora na energiích 59 %
návratnost investice 2,48 let

Rok: 2014
Místo: Obchodní Centrum MAX

Použité řešení:
roční úspora na energiích 63 %
návratnost investice 1,8 let

Rok: 2014
Místo: Outlet Hall

Použité řešení:
roční úspora na energiích 59 %
návratnost investice 2,3 let

Kontakty