DesignLights Consortium™

Je projekt Northeast Energy Efficiency Partnerships (NEEP) regionální neziskové organizace založené v roce 1996. Jejím posláním je urychlování výzkumu v oblasti energetické účinnosti. Združuje především americké společnosti, ale členy jsou i celosvětový výrobci.

Kontakty